Pensioen (nee, niet wegklikken!)… er wordt jaarlijks ongelofelijk veel geld en energie gestopt in intensieve communicatie en voorlichting om vooral jongere mensen bewust te maken. Het levert alleen heel weinig op. Initiatieven om de interesse in pensioen te verbeteren hebben meestal maar een klein beetje effect. Toch is er een bewezen manier die in de praktijk nog maar nauwelijks wordt gebruikt: rimpels tonen.

In 2011 voerde een groep onderzoekers een interessant Virtual Reality experiment uit. De onderzoekers zetten bij twee groepen studenten een VR-bril op. De eerste groep studenten zag door die bril een digitale versie van zichzelf: een zogenaamde ‘avatar’. De tweede groep zag door de VR-bril ook een avatar van zichzelf, maar dan in de pensioenleeftijd. Beide groepen moesten vervolgens met hun avatar een aantal bewegingsoefeningen doen.

Ná het onderzoek werd aan beide groepen de volgende vraag gesteld: ‘Stel, je ontvangt 1.000 dollar. Wat zou je daarmee doen?”

 • A) iets leuks kopen voor een speciaal iemand
 • B) investeren in een pensioenplan
 • C) een leuk / bijzonder uitje plannen
 • D) op de bankrekening laten staan

Deze vraag vormde uiteraard de kern van het experiment. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het bedrag dat aan optie B werd toegekend. Wat bleek: de studenten die oefeningen hadden gedaan met de ‘normale’ avatar investeerden 80 dollar in hun pensioenplan. Bij de groep studenten die de ‘oude’ avatar had gezien, liep die investering op tot 172 dollar. Een verbetering van 115%!

Rimpels en grijze haren
Conclusie: wanneer we visueel geconfronteerd worden met onze ouderdom, zijn we bereid extra geld opzij te zetten voor ons pensioen. Voor een deel wisten we dit natuurlijk al. Er moet namelijk een verklaring zijn voor het feit dat veel mensen pas rond hun 35e tot 40e starten met nadenken over hun pensioenkapitaal. Dit zou zo maar iets te maken kunnen hebben met de grijze haren en rimpels die we in de spiegel zien verschijnen.

Waar blijft de praktijk?
Natuurlijk zijn wetenschappelijk onderzoek en de pensioenpraktijk twee verschillende dingen. Maar tot nu toe zie ik de resultaten uit dit, inmiddels 10 jaar oude, onderzoek nog nergens in de praktijk terugkomen. En zelfs al zou er van de 115% groei in werkelijkheid nog maar een héél klein beetje overblijven, dan is het succes nog steeds veel groter dan bij bijna álle andere initiatieven op het gebied van pensioencommunicatie.

‘Uw bejaardenfoto staat klaar’
Nog niet zo heel lang was de ‘Aging Booth’ één van de meest gedownloade apps in Android en App-stores. Hierin kun je een foto van jezelf uploaden. De app toont je vervolgens hoe je er uit zou kunnen zien als je oud bent. Bij deze AgingBooth app staat het fun-gehalte centraal. Maar wat als je deze app verder zou verfijnen, met pensioenbewustwording als doel? En wat als je een pensioengrafiek, waarin jouw individuele pensioenopbouw wordt weergegeven, zou illustreren met toekomstfoto’s van jezelf? Het zou zo maar een flink verschil kunnen maken.

Stel: er komt een e-mail binnen: ‘Er is een nieuwe bejaardenfoto van u toegevoegd aan uw ABP-pensioenprofiel. Log in met DigiD om uw bejaardenfoto te bekijken’. Wedden dat iedereen dan inlogt?

Het merendeel van u zal zich bij het lezen van deze aanhef afvragen wat rebalancen überhaupt betekent. In deze blog zal ik u aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat dit precies is, en hoe dit voor extra rendement kan zorgen.

Wanneer iemand begint met beleggen wordt er een zogenaamde strategie afgesproken, dit kan bijvoorbeeld een voorzichtig, neutraal of offensief beleggingsprofiel zijn. In dit voorbeeld ga ik gemakshalve verder met een neutraal profiel. De verhouding hiervan is 50% aandelen en 50% obligaties.

Zodra het geld belegd is, is de portefeuille onderhevig aan de bewegingen op de financiële markten, de portefeuille zal in totaal aan waarde dalen en stijgen. En omdat dit een gemengde portefeuille is zullen de aandelen en obligaties ook ten opzichte van elkaar in waarden veranderen. Dat betekent dat de afgesproken verhouding (die 50%-50%) continue wijzigt en dat er een scheefgroei ontstaat. Rebalancing is niets anders dan de afgesproken verhouding herstellen.

Een voorbeeld
Op 1 januari begint een klant met een beleggingsportefeuille van € 100.000 in een neutraal profiel (50% aandelen en 50% obligaties). Om het gemakkelijk te houden bestaat het aandelen-deel uit 1 fonds (500 aandelen op een koers van € 100) en ook aan de obligatie kant wordt in 1 fonds belegd (500 obligaties op een koers van € 100).

Medio maart is de koers van het aandelenfonds gedaald van € 100 naar € 60, daarmee zijn de aandelen € 30.000 waard. De koers van het obligatiefonds is gestegen, van € 100 naar € 110, de waarde van de obligaties komt hiermee op € 55.000.  De totale portefeuille is nu € 85.000 waard. De verhouding is daarmee ook veranderd, bij aanvang bedroeg het aandelen-deel 50% en in de huidige samenstelling is dit 35% geworden, het obligatiedeel staat op 65%.

Buy low, sell high
Dan gaan we nu rebalancen, en dit kan voor mensen nog wel eens vreemd aanvoelen. Want in de praktijk gaan we nu een deel van de beleggingen verkopen die het goed gedaan hebben (obligatie die van € 100 naar € 110) ging, en daarmee kopen we aandelen die juist omlaag waren gegaan (van € 100 naar € 60). Uit onderzoeken blijkt dat wij juist aan ‘winnaars’ gehecht blijken te zijn en dat we afscheid willen nemen van de ‘verliezers’.

Maar wat te doen met les 1 van beleggen: buy low, sell high? Dit zou inhouden: laag kopen – aandelen en hoog verkopen – obligaties. En dat is nu precies wat rebalancen inhoudt, we gaan terug naar de afgesproken startverdeling (50-50).

De huidige waarde van de portefeuille bedraagt € 85.000, hiervan zou € 42.500 in obligaties moeten zitten, maar we hebben zojuist gezien dat dit nu € 55.000 is. Er wordt dus voor € 12.500 aan obligaties verkocht en hiervoor worden aandelen teruggekocht. De portefeuille ziet er nu als volgt uit:

 • 708 aandelen op een koers van € 60 = € 42.500
 • 386 obligaties op een koers van € 110 = € 42.500

De totale waarde is en blijft zo € 85.000.

De beurzen herstellen
Stel nu dat de aandelen zich herstellen tot € 90 en dat de obligaties licht dalen naar € 105, dan ziet de portefeuille er nu als volgt uit:

 • 708 aandelen op een koers van € 90 = € 63.750
 • 386 obligaties op een koers van € 105 = € 40.500

De totale waarde van de portefeuille bedraagt nu € 104.250. Ondanks dat het ene fonds meer gedaald is (van € 100 naar € 90) dan het andere gestegen is (van € 100 naar € 105) is er toch sprake van een positief rendement.

En als u niets had gedaan?
Dan zou de portefeuille een totale waarde hebben van € 97.500, zie hieronder:

 • 500 aandelen op een koers van € 90 = € 45.000
 • 500 obligaties op een koers van € 105 = € 52.500

Kortom een verschil van € 6.750.

Conclusie
De kracht van rebalancen zit hem in de eenvoud (buy low, sell high). Periodiek rebalancen wij daarom dan ook de beleggingsportefeuilles van onze klanten. Goed om te weten dat deze transacties op het Fondsenplatform kosteloos zijn.

Zo voorkomen we dat er onnodig risico wordt gelopen omdat de verhoudingen scheefgroeien én het betaalt zich in een hoger rendement uit.

Misschien herinnert u het zich nog. In 2016 trouwt een jong stel (Jeroen en Michou) en gaan op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Daar worden ze allebei zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten en daar vervolgens overlijden, eerst de vrouw en daarna de man. Naar alle waarschijnlijkheid is een bacterie de oorzaak geweest.

Een hartverscheurend drama. Maar ook de juridische nasleep is een behoorlijke tragedie. Zoals zoveel stellen, trouwden Jeroen en Michou in gemeenschap van goederen en was er geen testament. En in dat geval bepaalt de wet wie erft. Michou overlijdt als eerste en dat betekent dat Jeroen haar erfgenaam is. Vervolgens overlijdt Jeroen en zijn erfgenamen? Zijn familie.

Dit betekent dat het hele huis en de volledige spaarrekening naar de familie van Jeroen gaat. De familie van Michou krijgt dus helemaal niets, puur en alleen omdat zij net iets eerder is komen te overlijden (om precies te zijn: 23 minuten).

Dat voelt oneerlijk hè? En dit zal ongetwijfeld ook niet de bedoeling zijn geweest van Jeroen en Michou. Nu zijn de ouders van Michou afhankelijk van de welwillendheid van de ouders van Jeroen, en dan ligt er ook nog het gevaar van schenken op de loer. Stel dat de ouders van Jeroen de erfenis toch willen delen zonder dat dit moet, dan schenken zij feitelijk het bedrag aan de ouders van Michou. Het minimale tarief bedraagt in dit geval 30%.

Kortom, genoeg ingrediënten voor een rechtszaak. En die komt er dan ook, meerdere zelfs.

In eerste instantie oordeelde de rechter dat de letter van de wet hier niet zo nauw genomen moest worden, en oordeelde dat de erfenis verdeeld moet worden over de twee families. Omdat dat redelijker is. Klinkt ergens wel fair, toch? Maar goed het gaat om geld en dan spelen er andere machten mee, de familie van Jeroen tekende hoger beroep aan.

Het hoger beroep pakte anders uit voor de familie van Michou. Het hof besluit om toch de wet te volgen, alleen in hele uitzonderlijke gevallen zou er van de wet afgeweken mogen worden. Dit is hier niet van toepassing. Dat betekent dus dat de hele erfenis dus naar de familie van de langstlevende gaat, Jeroen dus.

Kern van het probleem
Ze zijn in het ziekenhuis overleden, daar wordt het tijdstip van overlijden vastgelegd en zo stond dus onomstotelijk vast dat Michou 23 minuten eerder was overleden.  Als deze duidelijkheid er niet was geweest, dus stel dat ze allebei dood op hun hotelkamer waren gevonden, dan biedt de wet een simpele ontsnappingsclausule. Dan geldt namelijk dat de echtgenoten geacht worden gelijktijdig te zijn overleden.

Oplossing
In een testament kun je een zogenaamde ’30-dagen’- of rampenclausule opnemen. Daarmee bepaal je dat de anders slechts erft als hij of zij op de dertigste dag na dit overlijden nog leeft. Dan zou het bovenstaande probleem verholpen zijn en wordt de erfenis wel ‘eerlijk’ verdeeld. Ongeacht of Jeroen nu 23 minuten of 23 dagen later was overleden, zou worden gedaan alsof ze tegelijkertijd waren overleden.

Wanneer ik dit verhaal vertel reageert bijna iedereen hetzelfde: ‘Ik zou dat nooit doen, ik zou de erfenis eerlijk delen’. In de praktijk blijkt dat als het om geld gaat lang niet iedereen deze keuze maakt. Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

Amerikaanse politiek blijft het mooiste schouwspel op aarde, met als hoofdakte: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Deze verkiezing had begin deze maand haar hoogtepunt. Het was een nagelbijtende finish, waarbij vele miljoenen mensen dagenlang aan de buis gekluisterd zaten, kijkend naar een kaart van de Staten.

En om het dan ook maar direct even te koppelen aan de vraag die veel mensen hebben “Wat is de invloed hiervan op mijn beleggingen?”. In hoeverre is het van belang wie er wint? Hoe groot is de invloed van de president? Het antwoord op deze vragen lijkt: beperkt.

Er zijn studies gedaan naar de effecten van een partij op de economie, dus niet zozeer president specifiek maar meer op partij niveau (Republikein of Democraat). De Republikeinse partij staat bekend als “business-friendly”, je zou dan ook in eerste instantie daar de grootste groei verwachten. Maar je voelt ‘m al aankomen, op de lange termijn blijkt dat juist de Democraten het er beter vanaf brengen op dat vlak. Gemeten vanaf 1933 laten zij een beter “track-record” zien dan de Republikeinen.De grootste show op aarde
“Sleepy Joe” Biden wist na een dagenlange red mirage toch de winst binnen te halen. Een red mirage is het fenomeen dat Republikeinen vaak in het begin van de polls voorstaan, omdat overwegend Democratische stemmen vaak later binnenkomen via de post. Naast red mirage vliegen er nog meer fantastische termen je om de oren tijdens een verkiezing, namelijk: kiesmannen, swing states, blue wave, gerrymandering, popular vote etc. En heeft u ook zo genoten van John King op CNN, die man praat over verkiezingen als een volleerd veilingmeester. Toen de pers zaterdag eenmaal Biden officieel als overwinnaar bestempelde, gingen de Democraten al champagne-poppend de straten op. Alsof het Bevrijdingsdag was.

Wat een ontlading! Niet gek, want er stond deze verkiezingen veel op het spel. De verschillen tussen beiden partijen en polarisatie bij het Amerikaanse volk was al decennia nog nooit zo groot in de VS. De standpunten waren veranderd van praktische problemen naar principiële standpunten van beide partijen. Concessies waren niet mogelijk. Dit maakte de opkomst bij de stembussen de grootste aller tijden. Niemand wilde verliezen. Maar wat betekent deze uitslag nu voor de financiële markten? Kunnen beleggers ook de dure champagne uit de kelder of kast halen en een dansje op straat doen?

Als we de uitslagen op de aandelenbeurzen rondom de verkiezingen geloven was het toch echt tijd voor een klein feestje. De Dom Perignon kan nog niet van stal worden gehaald, maar toch zeker een fatsoenlijke prosecco. De wereldwijde aandelenbeurzen stegen namelijk met ongeveer 7%. De toekomst kan een gemixt resultaat opleveren.

No Blue wave
Beurzen reageerden voornamelijk positief op het verlies van Trump, omdat de kans op een steunpakket dan groter is. Dit steunpakket kan de economie op korte termijn stimuleren tijdens deze coronacrisis. De vraag is wel in hoeverre en hoe snel Biden en de Democraten dit voor elkaar kunnen krijgen. Er is namelijk geen sprake van een blue wave. Een blue wave is dat de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben en natuurlijk het presidentschap. Dit maakt het moeilijk om dit democratische punt en andere punten er doorheen te duwen.

Een ander democratisch punt is het verhogen van de belastingen voor bedrijven en de hogere inkomens. Dit heeft een negatief effect op nettowinsten van bedrijven. Dit vindt de aandelenbeurs over het algemeen niet gezellig. De andere kant van de medaille is dat van het extra belasting geld fiscaal gestimuleerd kan worden. Steunpakketten om de economie een handje te helpen in deze pittige tijden, dat is weer een positieve factor voor de winst van bedrijven.

President Biden en vicepresident Harris beloven er voor alle Amerikanen te zijn en te zorgen voor meer gelijkwaardigheid. Dit standpunt kan worden doorgetrokken op het internationaal beleid. Daar waar Trump veel internationale verdragen en akkoorden terug trok, zullen de Democraten weer internationale betrekkingen proberen wat recht te trekken.

Ook het erkennen en aanpakken van klimaatverandering zal internationaal worden gewaardeerd. De internationale betrekkingen zullen niet hetzelfde worden als vóór Trump, maar het zal internationaal wat meer rust brengen alsmede in het binnenland meer sociale rust. Dit maakt het makkelijker om handel te drijven en zal als positief worden ervaren door de internationale gemeenschap en bedrijven. De relatie tussen China en de VS zal nog steeds een apart geval zijn en onder druk blijven staan. Eigendomsrechten (afpikken van technologie) en issues met mensenrechten (Oeigoeren) met China zullen nog steeds hard worden afgekeurd. Daar zal niks aan veranderen.

Spannende maanden
Biden belooft het coronavirus veel actiever aan te pakken dan Trump. Als het om het virus gaat zijn de aankomende maanden sowieso al spannend. Want de aankomende drie maanden gaan we zien of 3 van de 6 veelbelovende vaccins succesvol zijn als zij uit de laatste testfase komen. De eerste twee tussenresultaten zijn inmiddels en zien er zéér veelbelovend uit (beiden zijn in meer dan 90% van de gevallen effectief). Zó snel een vaccin ontwikkelen is het medische equivalent van een mens op de maan zetten. Het record stond op vier jaar en nu wordt dit binnen één jaar klaargespeeld.

Deze megasnelheid heeft te maken dat het virus erg lijkt op andere virussen uit het verleden zoals SARS. Dus er was al heel veel kennis over de DNA-streng van het virus. De andere factor is money. Alles wat ook maar enigszins hoopvol is qua vaccin, wordt maximale funding voor uitgetrokken.

Maar…. nu de eerste (voorlopige) resultaten bekend zijn, hoe snel is het vaccin in te leveren? Hoeveel mensen gaan het vaccin weigeren? Er zijn nogal wat mensen die sceptisch zijn over de snelheid en zijn bang dat het gevaarlijk is en natuurlijk zullen onze Lange Frans, Willem Engel en consorten het vaccin niet nemen.

Wat betekent een werkend vaccin voor de financiële markten? Na bekendmaking van Pfizer en vervolgens Moderna zagen we dat dit een positieve verrassing was voor de markt. Met name de pre-corona economie-aandelen profiteerden hiervan, zoals banken, oliemaatschappijen, vliegen, toerisme. Die zullen hier meteen op anticiperen, ondanks dat het vaccin dan nog niet wereldwijd beschikbaar is. Want de beurs loopt altijd een beetje voor op de werkelijkheid.

Dan hebben we nog de overdracht van het presidentschap. We zien dat Trump zich met hand en tand verzet tegen het vertrek uit het Witte Huis en normale overgang van macht te faciliteren. Al lijkt hij nu schoorvoetend, en ietwat verhuld, zijn verlies toe te geven. Dit kan wat volatiliteit op de markt veroorzaken, zeker wanneer hij zijn achterban oproept om te gaan rellen.

De belangrijkste les die we hieruit moeten trekken als het om beleggen gaat, is dat men geen aandelen of obligaties van een president Trump of Biden koopt, maar van bedrijven. De regels van het spel kunnen wat veranderen, maar bedrijven blijven gewoon producten en diensten verkopen en daarmee waarde toevoegen, en niet een president.

De spaarrentes staan historisch laag en tóch sparen we in Nederland massaal. Tijdens de coronacrisis heeft Nederland zelfs een recordbedrag gespaard. De Nederlandse Bank liet weten dat dit spaarbedrag nog nooit zo hoog is geweest. In ieder geval niet sinds hun metingen vanaf 1998. Waarom is dit slim? En waarom soms onhandig?

Het is slim
Laten we beginnen met het slimme nieuws. Sparen is verstandig voor iedereen. Sterker nog; mijn advies is altijd om eerst een goede spaarpot op te bouwen. De reden is misschien voor de hand liggend; een buffer is noodzakelijk.

In Nederland kan een groot aantal mensen een onverwachte tegenvaller van €500,- namelijk niet zomaar betalen. En dat heeft zeker niet altijd te maken met een te laag inkomen. Vaak komt het omdat de financiële huishouding niet in orde is. U kunt zich voorstellen hoeveel onrust zoiets veroorzaakt. Daarom is sparen slim en noodzakelijk. U vangt zo onvoorziene uitgaven op en daarnaast kunt u geplande uitgaven doen. Bijvoorbeeld een vakantie, nieuwe auto of verbouwing betaalt u van uw spaarrekening.

Het is onhandig
Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat sparen risicovol is. Dit heeft te maken met de sluipmoordenaar die elk jaar iets van uw spaargeld afsnoept. De officiële term is ‘inflatie’. Ik geef u graag een voorbeeld.

Stel u kocht een zak aardappelen in 1991. Heeft u enig idee wat dat destijds kostte? Op de website van het CBS vindt u het antwoord. Het kostte 40 eurocent. Wat kost het als u vandaag diezelfde kilo gaat kopen bij uw lokale buurtsuper? U betaalt ruim 3,3 keer zoveel. De kilo kost u 1,33 euro. De vraag is natuurlijk of het was gelukt om met uw spaarrekening die 40 eurocent te laten groeien tot 1,33 euro. U voelt het al aankomen, dat is niet gelukt. Sterker nog uw 40 cent is na 29 jaar sparen maar 90 cent waard.

Simpeler gesteld; door te sparen eet u 29 jaar 33% minder aardappelen. Of als u met drie personen thuis bent, dan eet één van de drie niet mee.

Denk ook aan uw toekomst
Enkel sparen is nogal een risico vind ik. Helemaal als we dit doortrekken naar uw pensioen of de studiepot voor uw kinderen. Inflatie is van alle tijden en zal er op termijn ook altijd blijven. Dit is zelfs het streven van de Europese Centrale Bank. Het is helemaal niet slecht om te sparen voor geld dat u op korte termijn nodig heeft. U heeft dan minder last van het gat in uw oude sok, waar wat geld ongemerkt weglekt.

Wat nou als u geld nodig heeft in de toekomst? Wilt u een goed pensioen, eerder stoppen met werken of uw (klein)kinderen helpen met een makkelijke start? Dan kunt u twee dingen doen:

 1. U gaat nog veel meer sparen. Als u maar genoeg opzijzet, dan kunt u ook die aardappelen over 19 jaar allemaal kopen. Dit betekent wel dat u in al in 1991 50% extra moest sparen. Dus geen 40 eurocent, maar 60 eurocent. Veel mensen kunnen dit zich niet veroorloven.
 2. De andere oplossing is zorgen dat u meer rendement maakt op uw vermogen. Meer rendement betekent: beleggen. Door op een verantwoorde manier te beleggen is het voor de meeste mensen mogelijk een goed resultaat te halen. Hierdoor worden een goed pensioen, eerder stoppen met werken of dat zetje voor uw (klein)kinderen mogelijk.

Waar veel mensen denken dat sparen risicoloos is, weten mijn klanten dat enkel sparen juist risicovol is. Wilt u weten wat voor u de meest optimale oplossing is? Neem gerust contact met mij op en dan leg ik u de onderstaande grafiek uit.

Hoe zorgen we samen dat u het rendement haalt dat u nodig heeft? Wat is een gouden tip om te zorgen dat u minder last heeft van beursdalingen? Om uw financiële doelen te halen, heeft u een goede beleggingservaring nodig. Onderzoek toont namelijk aan dat mensen die onrust hebben over hun beleggingen, slechtere beleggingsresultaten halen (onderzoek door DALBAR). Hoe minder stress iemand ervaart, hoe minder vaak gehandeld wordt op basis van emotie. De kans op een hoger rendement is daardoor groter en het behalen van uw doelen ook. Zo is het cirkeltje weer rond.

Wat is dan de grote truc om betere beleggingsresultaten te halen?
Het is simpel. Ga maandelijks een vast bedrag inleggen! Oftewel: periodiek inleggen. Dit kan al vanaf 100 euro per maand. Periodiek inleggen zorgt ervoor dat u profiteert van het zogenaamd ‘gemiddeld aankopen’. Omdat u beleggingen aankoopt voor hoge én lage prijzen op willekeurige momenten, betaalt u een gemiddelde prijs voor uw aandelen. Zou u in één keer voor een hoger bedrag aandelen aangekocht hebben, terwijl de koersen hoger staan (en de aandelen dus duurder zijn)? Dan krijgt u minder waar voor uw geld.

Maar is het dan niet duurder om elke maand aandelen aan te kopen in plaats van alles in één keer? U betaalt ten slotte telkens élke maand weer aankoopkosten.

Het antwoord is gelukkig ‘nee’. Stel u heeft 1.200 euro om te beleggen en over dit bedrag worden aankoopkosten gerekend van laten we zeggen 1%. Koopt u in één keer beleggingen aan van deze 1.200 euro? Dan betaalt u 1% aankoopkosten, dus 12 euro. Verdeelt u deze 1.200 euro over een heel jaar? Met andere woorden: u legt periodiek in. Dan betaalt u elke maand 1% aankoopkosten over 100 euro. Dus 1% x 100 x 12 = 12 euro. De aankoopkosten blijven in totaal hetzelfde.

Ook dit is handig aan periodiek inleggen
Door automatisch een vast bedrag in te leggen, haalt u de emotie uit uw aankoopbeslissing. Uw beleggingservaring wordt daardoor beter, want u ziet minder snel een daling in uw portefeuille. Ik zal dit uitleggen. U heeft twee mogelijkheden:

1. Eenmalig 2.400 euro inleggen
2. Eenmalig 1.200 euro inleggen en dan maandelijks 100 euro storten. Dus in totaal ook 2.400 euro.

Dit zijn uw resultaten:

U ziet dat de periodieke inleg (de blauwe lijn) u een perceptievoordeel geeft. In de grafiek ziet u een mooie opgaande blauwe lijn. Dit voelt natuurlijk een stuk prettiger. Ondanks een negatief rendement van -10% in de eerste maand, stijgen uw beleggingen. Elke maand komt er namelijk weer 100 euro bij. De andere oranje lijn ziet er minder rooskleurig uit, want die is vlakker. U ziet pas na tien maanden een positief resultaat.

Nóg een voordeel van periodiek inleggen
Met periodiek inleggen voegt u automatisch discipline toe aan uw beleggingsplan. Waarom? Met een automatische incasso legt u vanzelf in. Dit betekent dat het geen moeite kost om bij te storten en elke storting brengt u dichterbij uw doel. Het is makkelijker vol te houden dan wanneer u bewust moet besluiten om bij te storten. Irrelevante zaken als: de stand van de beurs of berichten over Trump zorgen dan vaak voor twijfel, en dus uitstel. En geloof me, u kunt van tevoren bedenken dat u rationeel omgaat met zulke nieuwsberichten. Maar toch.. als het daadwerkelijk gebeurt komt er altijd emotie bij kijken.

Kortom
Periodiek beleggen zorgt in het begin voor een goed gevoel en discipline. Dit is nodig om ervaring op te doen als belegger. Daarnaast zorgen de extra stortingen voor een grotere kans op het behalen van uw doelvermogen.

Eén nadeel moet ik overigens wel benoemen.

Stel, u heeft een aanzienlijk bedrag om te beleggen. In plaats van dat u dit bedrag in één keer inlegt, gaat u dit grote bedrag maandelijks inleggen. U profiteert daardoor minder van de kracht van de beurs. Hoe zit dit?

Beleggen doet u voor de lange termijn. En hoe langer uw vermogen kan profiteren van rente op rente, hoe hoger het verwachte eindbedrag wordt. Als uw vermogen dus langs de zijlijn staat te wachten, dan levert het vaak op termijn minder op. Ik kan u helpen om hierin slimme keuzes te maken.

Wilt u meer weten over succesvol vermogen opbouwen en het bereiken van financiële doelen? Neem vooral contact op met mij. Samen zoeken we uit hoe we uw vermogen strategisch het beste kunnen inleggen om een mooi beleggingsresultaat te krijgen.

De maand mei is voor veel mensen een extra bijzondere maand. Na een jaar hard werken, wordt het vakantiegeld gestort. In Nederland is dit 8% van het jaarsalaris en dus best een fors bedrag.

Vakantiegeld is ooit ontstaan als betaald verlof. U kreeg doorbetaald als u een paar dagen vrij was. Later kwam daar ook nog extra geld bij voor uw vakantie. Inmiddels zijn we gewend aan de jaarlijkse extra storting. Opvallend is dat slechts een derde van de Nederlanders het geld daadwerkelijk gebruikt voor vakantie.

De rest gebruikt het voor het aflossen van schulden of het betalen van openstaande rekeningen. Ruim 20% spaart het geld dat ze ontvangen. Hoort u tot de groep die nog wat extra’s kan sparen? Lees dan verder.

Extra voordelen van uw vakantiegeld

Uw overtollige vakantiegeld kan grote voordelen hebben voor uw toekomstige lange vakantie: uw pensioen. Voordelen van beleggen met vakantiegeld:

 1. U kunt eerder stoppen met werken
  De AOW-leeftijd verschuift. Dus wilt u toch wat eerder met pensioen gaan? Dan moet u zelf zorgen voor extra vermogen. Elke extra inleg die u kunt doen, brengt de vrijheid om minder te werken dichterbij. Door het geld voor u te laten werken, groeit uw vermogen. Dit betekent dat u uzelf kunt gaan betalen in de toekomst. Zo kiest u makkelijker uw eigen pensioendatum.
 2. Uw pensioen wordt beter
  De royale pensioenregelingen van een aantal jaren geleden blijken onhoudbaar en dus wordt meer van onszelf verwacht. Geld dat u nu kunt missen voor later, zorgt voor een ruimere oude dag. Later wordt uw vakantie dan langer, luxer of vaker.
 3. Het is gegeven geld
  Mensen hebben de neiging om geld anders te behandelen als het niet het reguliere inkomen is. Een voorbeeld is gewonnen geld in een casino. Dat geven we net zo makkelijk weer uit, omdat we het niet dezelfde waarde geven als zuur verdiend inkomen. Dit gegeven betekent dat u makkelijker geld opzij zet voor later, als u het een soort van onverwachts ontvangt. Van vakantiegeld weten we dat het komt, maar toch behandelen we het anders dan salaris. Dit zorgt ervoor dat u het makkelijker opzij zet om later van te profiteren.

En levert het dan wat meer op als u gaat beleggen?
Elke €1.000 die u 20 jaar kunt missen, wordt 2,5 keer meer waard als u 5% rendement haalt. Reken maar uit hoe groot uw voordeel kan worden. Ik help u hier natuurlijk graag bij.

Zoals velen van jullie wel weten zeil ik graag en vind ik mijn werk als financieel planner fantastisch om te doen. Nu zul je misschien denken, ok…prima. Maar laat me uitleggen waar ik de overeenkomsten zie tussen deze twee.

Wanneer je als zeiler een zeiltocht wilt maken, dan bereid je deze tocht zorgvuldig voor. Zo inventariseer je of je alle zaken aan boord hebt, bepaal je de koers, volg je de weerberichten, bekijk je de zeekaarten voor onderweg en verdiep je je in de haven van aankomst. En op het moment dat je volledig overtuigd bent van alles, duw je af en begin je aan de zeiltocht.

Nu heb ik heel wat gezeild in mijn leven en met name als vrijwilliger op De Eendracht heb ik langere tochten gemaakt, en zelden (of eigenlijk beter gezegd nooit) verliep een zeiltocht 100% volgens plan. In enkele gevallen krijg je met materiaalpech te maken, maar een goede voorbereiding en goed onderhoud beperkt dit risico aanzienlijk. Nee, veel vaker was het weer van invloed op het verloop van de tocht. Natuurlijk kijk je vooraf naar de weersverwachtingen, maar deze willen nog wel eens veranderen (lijkt de beurs wel ????).

Zo kan ik me nog een tocht met De Eendracht herinneren van Sint Maarten naar Bermuda, voor deze overtocht hadden we 12 dagen gepland. De eerste dagen…fantastisch weer, we koersten bij ruime wind (windje schuin van achteren) heerlijk comfortabel in het zonnetje recht op Bermuda af. We lagen voor op schema! Na een dag of 2/3 was iedereen al plannen aan het maken voor de gewonnen dagen op Bermuda. De een zou een stad bezoeken en de ander op het strand gaan liggen…plannen genoeg!

Het vervolg laat zich raden, er was verderop een storm ontstaan en de schipper stond voor de keuze, varen we er dwars doorheen of verleggen we de koers enigszins. Dit betekende wel extra zeemijlen (daar ging onze voorsprong) maar zorgde wel voor een rustigere en vooral veiligere reis. De keus was niet moeilijk en de koers werd verlegd. Er werden andere zeilen opgezet om ons voor te bereiden op de storm die komen zou en die kwam! Met 60 knopen wind (bijna windkracht 12) over dek, zaten we bijna tegen orkaankracht aan. Het was best even spannend. Maar ook aan deze storm kwam een einde en na een paar dagen kalmeerde de zee en konden we onze koers weer vervolgen. Het zonnetje begon weer te schijnen, er werd het een en ander gerepareerd en het gewone leven aan boord vervolgde zich weer.

Je voelt de vergelijking met de huidige situatie rondom het coronavirus waarschijnlijk al aankomen, we zitten nu midden in zo’n storm. Misschien dat sommigen zich nu afvragen wat te doen (daar is de emotie angst weer ????) maar realiseer je dat al onze klanten zijn goed voorbereidt tegen deze storm en liggen nog op koers voor hun bestemming. De beleggingsportefeuille voldoet aan alle randvoorwaarden om dit te doorstaan en bij de voorbereiding heb ik, als jullie schipper, ook rekening gehouden met verschillende slecht weer scenario’s.

Ik zie het als mijn taak om je met vertrouwen door deze storm heen te loodsen en om je veilig op je bestemming aan te laten komen.

Overigens sprak ik na de storm met een aantal “opstappers” hoe zij het hadden ervaren, en iedereen was opvallend relaxt. Ja, ze vonden het spannend maar hadden alle vertrouwen in het schip en de bemanning, en niemand had overwogen om maar overboord te springen tijdens de storm. Ze zagen dat de juiste voorbereidingen waren getroffen, het schip in perfecte conditie was en de bemanning getraind was en daarmee rust en vertrouwen uitstraalde. Dit was leuk, maar ook goed, om te horen!

Uiteraard begrijp ik de bezorgdheid in deze periode, en als er behoefte is om weer even de koers en de bestemming helder te krijgen…bel me gerust. Ik werk met alle liefde de financiële planning (en de emmer) bij op basis van de laatste cijfers, deze kunnen we dan vervolgens telefonisch of via de webcam samen doornemen.

Met vriendelijke groet,
Martin Vooijs

En waren we op tijd in Bermuda? Jazeker, twee dagen eerder zelfs. Ook onze schipper had rekening gehouden met slecht weer en had de eerste dagen als buffer gebruikt. Hij wist dat hij wellicht een deel hiervan als wisselgeld zou moeten gebruiken bij slecht weer.

Tijdens de gesprekken die ik voer met mijn klanten heb ik het vaak over wensen in de toekomst. Vaak zijn deze wensen niet eens extravagant, maar juist erg normaal. “Mijn hypotheek wat verder aflossen”. “Mijn kinderen helpen met een fijne start”.

Een appeltje voor de dorst. Mijn klanten zijn zich bewust dat ze hiervoor geld opzij moeten zetten en dat doen ze dan ook keurig elke maand.

Steeds meer van mijn klanten doen het echter anders dan gemiddeld. Zij beleggen in plaats van sparen. Niet omdat ze enorm veel risico willen lopen, maar omdat ze snappen dat het slim is om het anders te doen. Laatst las ik nog een uitgebreid artikel in het Financieel Dagblad, hierin stond dat het Japanse scenario hier niet uit te sluiten valt. Wat dat inhoudt? Een hele lange periode een hele lage rente. Leuk voor de hypotheek, maar minder voor je spaarrekening. In deze blog lees je hoe zij het succes halen, dat voor jou ook mogelijk is.

Even wat meer context. Beleggen in dit artikel is niet all-in op een aandeel en hopen. Nee het is gespreid (honderden verschillende aandelen in allerlei landen) beleggen met een lange horizon.

Ik help klanten niet met gouden tips naar enorme onrealistische rendementen. Nee ik help mijn klanten bij het bereiken van hun wensen. Wat is de truc waardoor mijn klanten een veel hoger rendement halen dan de spaarrekening met hun maandinleg?

Ze beleggen het!

Kijk eens naar het plaatje hieronder:

Je ziet hier gesimuleerd wat een beleggingsportefeuille met een jaarlijkse inleg van € 1.000,- in 100% wereldwijde aandelen doet.

 • Startjaar: het jaar dat je start met inleggen
 • Jaar rendement: het rendement dat jaar van de 100% aandelenportefeuille
 • Ontwikkeling storting: De waarde aan het einde van 2018 als je in het startjaar was begonnen met inleggen
 • Gemiddeld rendement: Gemiddeld rendement over de hele periode dat je belegd hebt

Kies maar een jaar dat meer dan 10 jaar terug ligt. Wat valt je op? Inderdaad, je gemiddelde rendement is positief. Sterker nog; het slechtste gemiddelde rendement is 6,5% per jaar (1998 en 1997). Dit komt omdat je periodiek inlegt. Elk jaar inleggen zorgt automatisch dat je zowel hoog als laag inkoopt. Je middelt dus je winst en verlies.

Een ander voordeel is dat je in het begin de waardeontwikkeling redelijk gelijkmatig is. Zeker als je elke maand stort. Je went dus makkelijker aan beleggen. Als je namelijk eenmalig stort is een daling of stijging van de beurs beter te zien, maar als je dan weer bijlegt dan vallen de schommelingen in waarde mee.

Stel je voor dat je voor je kind iets wilt opbouwen. Wat gebeurt er als je met een looptijd van 18 jaar, € 1.000 per jaar gaat beleggen in aandelen? In dit plaatje had € 18.000 inleg vanaf 2001 een verdubbeling betekent. Want eind 2018 is het vermogen gegroeid naar € 37.330,75. En dan ben je gestart midden in een beurscrisis en heb je ook nog de financiële crisis achter de kiezen.

En wat als je 30 jaar geleden € 250 per maand opzij had gezet voor het aflossen van je hypotheek. Zou je deze dan volledig hebben kunnen aflossen? Grote kans met ruim € 280.000.

Let wel, dit zijn geen mooie prognoses die nooit waargemaakt zijn, het zijn daadwerkelijk gerealiseerde rendementen. Maar inderdaad, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst ;-)

Dus wil jij ook wensen bereiken met kleine stapjes? Laten we eens een afspraak maken en bepalen hoeveel jij per maand kunt missen voor later. De kans is groot dat het meer is dan je denkt!

Ik help je graag.

Het is alweer een paar jaar geleden dat er Elfstedenkoorts ontstond. Dat blijven bijzondere tijden. Het journaal opent met het weer in plaats van ermee af te sluiten en kranten staan vol met de ‘pluim’: “Dit is de weersvoorspelling voor de komende 14 dagen”. Iedereen bij de koffiemachine speculeert lekker mee en sommige fanatiekelingen zijn al zover om hun schaatsen te laten slijpen.

Op dit soort momenten is een weervoorspeller belangrijk. Die geeft ons inzicht in de verwachtingen en de kans dat het nationale evenement doorgaat. Even zijn zij de belangrijkste personen van het land. Ze nemen plaats aan tafel bij DWDD, Jinek en Shownieuws. Het is echter allemaal korte termijn gericht. Ziet u ze in de zomer praten over een mogelijke Elfstedentocht over zes maanden?

Laat u zich niet gek maken door uitschieters

In tijden van klimaatveranderingen horen we ook steeds vaker klimaatonderzoekers aan het woord. Ze vertellen over de langzame maar zekere stijging van de temperatuur en de extremere weersomstandigheden die daarbij horen. Dit gaat niet over één warme uitschieter in februari of een willekeurige natte zomer, maar over de verandering van het gemiddelde klimaat over een lange periode.

Wat wilt u als belegger? Een weervoorspeller of klimatoloog? Mijn advies; zoek een klimatoloog. Iemand die uw eigen lange termijnplanning doet en op basis daarvan uw beleggingen inricht. Een klimatoloog houd rekening met willekeurige uitschieters, maar houd voornamelijk het einddoel in het vizier. Zo laat u zich niet uit de wegslaan door tegenslagen!

Er zijn ook beleggingsexperts die denken dat ze ‘weervoorspeller’ (lees: waarzegger) zijn. Zij gebruiken moeilijke modellen in de hoop de koers van beurs te voorspellen. Stelt u zich eens voor dat iemand een ‘beursradar’ ontwikkelt. Een soort buienradar waarin u kunt zien of de beurs gaat dalen of stijgen. Ideaal toch? Of toch niet? Ik denk van niet en het plaatje hieronder laat zien waarom.

Wat is het beursklimaat?

U ziet in de grafiek 38 beursjaren van een wereldwijde aandelenbelegging (MSCI Word). De groene staafjes zijn de jaarrendementen. Zoals u ziet zijn 28 van de 38 jaren positief geëindigd. Daarnaast vallen de rode balletjes op. Dit zijn de dalingen binnen een jaar, van het hoogste punt van dat jaar tot het laagste punt. Bij elk jaar vindt u een rood balletje.

Om een succesvolle beleggingservaring te krijgen heeft u meer aan een lange termijnbenadering, het beursklimaat. Het beursklimaat laat zien dat aandelen meer rendement opleveren dan obligaties (de groene staafjes). Net zoals het in Nederland in de zomer warmer is dan in de winter. Maar het weer op korte termijn laat uitschieters zien. Zoals hele koude zomerdagen en uitzonderlijk warme winterdagen (de rode balletjes).

De beleggingsexpert met de ‘beursradar’ voorspelt dus die rode balletjes. Zou u het aandurven om uw geld op basis van zulke korte termijn (weers)voorspellingen te beleggen? De rode balletjes hebben nog een ander gevolg. Verlies op uw portefeuille maakt u namelijk onrustig. Dit is natuurlijk menselijk gedrag, want we willen verlies voorkomen. Dus gaan beleggers massaal verkopen tijdens ‘rode ballen-periodes’. Tip: u maakt geen winst als u met verlies verkoopt.

Mijn advies is om niet teveel naar uw beleggingsportefeuille moet kijken. Het maakt u onrustig en de kans dat u onhandige beslissingen neemt is te groot. Kies beleggingen op basis van lange termijngegevens en niet op basis van de huidige omstandigheden. Net zoals u in de zomer naar de Franse Riviera gaat en in de winter naar de Franse Alpen. Het klimaat leert u dat dit de beste periode is voor een zomer- en wintervakantie, ondanks dat er dagen bij zijn waar het weer tegenvalt.