Beleggingsmemo 2021 - kwartaal 3

In het derde kwartaal van 2021 had de wereld te kampen met aanhoudende inflatie, stijgende rentes, centrale banken die hun steunmaatregelen afbouwen, stijgende energieprijzen, Chinese vastgoedmagnaat Evergrande en stijgende winsten van bedrijven.

Inflatie
Door Covid-19 zijn sommige markten verstoord geraakt en hierdoor sluit vraag en aanbod niet meer op elkaar aan. Dit zien we aan de hand van tekorten aan bouwmaterialen, oplopende kosten van vervoer van goederen via containers, tekorten aan computerchips, personeelstekorten in horeca, en stijgende olieprijzen en gasprijzen. Dit heeft inflatie als gevolg. Inflatie is het stijgen van het algemene prijspeil van producten en diensten. Inflatie wordt gemeten op basis van de prijsverandering van een gemiddeld mandje van goederen en diensten. Deze verstoringen in vraag en aanbod, met prijsstijgingen als gevolg, waren in de vorige kwartalen van dit jaar ook al merkbaar. Nu krijgen ook andere sectoren zoals bijvoorbeeld olie en gas ook hun invloed op inflatie. U merkt dit bij het voltanken van uw auto en de waarschuwingen in het nieuws voor stijgende energieprijzen. Er wordt zelfs al gesproken over een energiecrisis.

Ook goed om te weten is dat de stijgende huizenprijzen niet worden meegenomen in de inflatiecijfers van het CBS. De reden hiervoor is dat een woning niet wordt gezien als consumptiegoed, en daarom geen plaats heeft in de inflatie. Overigens kun je over dit onderwerp alleen al boeken vol schrijven. Zo houdt de ECB namelijk wel weer rekening met het eigen woning bezit, en het CBS houdt weer rekening met de ontwikkeling van woninghuren.

Centrale banken
Centrale banken proberen al jaren, met als doel prijsstabiliteit en lage werkloosheid, inflatie dicht bij de 2% te houden door het verlagen van rentes en grote steunprogramma’s, waarbij veel obligaties in de markt worden opgekocht. Zij hebben daarmee hun inflatie-doelstellingen niet gehaald. Het coronavirus heeft de laatste tijd inflatie echter wel een boost gegeven. De grote vraag nu is of deze inflatie een tijdelijk of blijvend karakter heeft.

De hoogte van inflatie, in Europa nu rond de 3% en VS rond de 5%, en het tijdelijk of blijvend karakter daarvan, is van belang voor het beleid van de centrale banken. Hun beleid begint nu om te draaien van een steunend-beleid naar een steun- afbouwend-beleid, omdat inflatie is gestegen, economisch herstel sterk is en werkloosheid gedaald is.

De verwachting is dat de centrale banken, naarmate de economische groei doorzet, hun steunbeleid geleidelijk gaan afbouwen en hun rentes gaan verhogen. De huidige, hoge inflatie zien centrale banken op dit moment als een tijdelijk iets. Deze inflatie wordt niet zozeer veroorzaakt door zeer grote vraag naar producten, maar eerder door toeleveringsproblemen zoals een tekort aan computerchips en grondstoffen. Dit maakt de kans groter dat de hoge inflatie van tijdelijk aard is.

China
Het Chinese Evergrande is veelvuldig in het nieuws geweest. Deze vastgoedmagnaat staat op het randje van faillissement en heeft een schuld van 300 miljard dollar. De vastgoedsector beslaat een groot deel van de Chinese economie en het eventueel omvallen van deze gigant zal een negatief effect op de economische groei hebben. Het grootste gevaar is dat een faillissement van deze gigant het financiële systeem raakt, vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008. Zover is het nog niet en de Chinese regering heeft al geld in het systeem geïnjecteerd om een crash te voorkomen. De markt en analisten verwachten dat de Chinese overheid haar uiterste best zal doen om een herhaling van een 2008-scenario te voorkomen. De Chinese aandelenindex is als gevolg van de situatie rond Evergrande tot en met het derde kwartaal van dit jaar met meer dan 9% gedaald in waarde, als gevolg van de hiervoor genoemde risico’s en regulatie van de overheid.

De Chinese overheid is meerdere sectoren sterker aan het reguleren in het kader van het creëren van common prosperity (welvaart voor iedereen). Zij willen voorkomen dat tech-bedrijven te machtig worden en hun machtposities misbruiken, dat onderwijs en huizen kopen betaalbaar blijft..

Het belang in de Chinese financiële en vastgoed sector betreft overigens maar een zeer beperkt gedeelte van onze portefeuilles.

Bedrijfswinsten
Koersen van aandelen staan dit jaar nog met dubbele cijfers in de plus, en de winstmarges die bedrijven in Europa maken, staan zelfs boven het niveau van voor Corona. Aandelen uit Europa en de VS vormen het grootste gedeelte van het aandelengedeelte van de strategieën. Het grootste gedeelte van de bedrijven in Europa en de VS presteerden vorige kwartaal beter dan op basis van verwachte winstcijfers. Dit heeft zich vertaald naar tot nu bovengemiddelde rendementen in 2021 in met name de offensievere portefeuilles.

Door het regelmatig herbalanceren van de portefeuille (zie ook dit eerdere blog: De kracht van rebalancen) stellen we de winsten van dit deel van de beleggingsportefeuille veilig.

Wit u hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl.

Wij zijn heel benieuwd naar uw verhaal. Maak een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek, zodat we samen over uw plannen kunnen praten.